1. Adaptabilní optický snímač šíře pásu s eliminací vlivu proměnné světelné propustnosti pásu v rozsahu 0 – 60 mm (Buzuluk Komárov, Barum Continental Otrokovice) –

   Sestava měřiče – pár snímačů a elektronická jednotka
  Snímač šířky pásu s eliminací vlivu proměnné světelné propustnosti pásu – optoelektronická část
  Snímač šířky pásu – elektronická výpočetní jednotka


2. Optoelektronický regulátor středění pásu s pevným snímačem. Šířka pásu 850 – 2200 mm (Matador Púchov)


3. Optoelektronický regulátor středění pásu s pohyblivou optickou soustavou. Šířka pásu 850 – 2200 mm (Matador Púchov)

   Sestava snímače středění se stavitelnou optickou soustavou zabudovaná na cílovém zařízení

4. Řídicí jednotka rozmítání elektronového paprsku rastrovacího elektronového mikroskopu (Delong Instruments).


5. Tenzometrický zesilovač TA – 100. Zesílení 100, s filtrem 100 Hz (IVAR)

   Tenzometrický zesilovač TA-100 v krytu

6. Měřič teploty a tlaku v ropných vrtech GeoSon 2 – rozsahy měřených veličin: 0 – 85 °C, 0 – 16 MPa, přesnost lepší než 0.2 %, zálohovaná 1 MB RAM, 16b ADC, programování měření z PC. (IVAR)

   Sestava sondy GeoSon2 bez tubusu, včetně tlakového snímače

7. Měřič teploty a tlaku v zásobnících zemního plynu GeoSon1, parametry jako u GeoSon2, sonda je však zavěšena na karotážním kabelu, který slouží k napájení sondy a k přenosu dat (IVAR).


8. Vyhodnocovací jednotka měřiče obsahu písku v čerpaném zemním plynu. Pomocí váhových funkcí se vyhodnocuje integrál četnosti a intenzity pískování v časovém okně (IVAR)

   Sestava elektronické DSP jednotky SAND měřiče obsahu písku v zemním plynu

9. Měřič rychlosti a hloubky spouštění sond GeoSon1 a měřič zatížení spouštěcího mechanizmu, rozsahy měřených veličin: 0 – 2000 m, 0 – 100 m/s, 0 – 100 kN, (IVAR).


10. Tester provozních a životnostních parametrů startérů v laboratoři i v terénním provozu DATALOG. 11 kanálová měřicí ústředna pro měření na různých potenciálech (galvanické oddělení kanálů) v extrémních podmínkách (rušení, teploty, přetížení). (Magneton)

   Měřicí systém DATALOG – zdrojový modul
  Měřicí systém DATALOG – měřicí část s řídicím procesorem
  Měřicí systém DATALOG – paměťová (128 MB flash), USB komunikační jednotka a hodiny reálného času s řídicím procesorem.
  Měřicí systém DATALOG – elektronická část proudové sondy k umístění na bočník

11. Měřicí ústředna pro sledování provozních parametrů vrtulníku BONGO – 49 kanálů , 16x teplota, 16x tlak, 16x vibrace, 1x otáčky (UNIS).


12. Řídicí systém pro jednootáčkové servopohony HASERV zajišťující funkci mechanické jednotky pohonu nebo dvoupolohovou nebo třípolohovou regulaci. Cca 100 parametrů lze nastavit pomocí počítače, podstatné provozní parametry pomocí zabudovaných tlačítek (ZPA Pečky) . Lze objednat v ZPA Pečky, a.s.

   Systém pro řízení jednootáčkových servopohonů HASERV – základní modul. Lze rozšířit o modul přídavných relé realizovaný jako násuvný na základní modul

13. Řídicí systém pro víceotáčkové servopohony ERS 1 (ZPA Pečky), pracuje v rozsahu 0 – 13 000 otáček hřídele pohonu ostatní parametry shodné se systémem HASERV. Systém lze objednat v ZPA Pečky, a.s.

   Základní modul ERS 1 s nasunutým modulem přídavných relé COVER
  Systém ERS 1, modul magnetického snímače polohy a krouticího momentu SENS1
  Systém HASERV a přídavné moduly (snímač momentu a polohy, LC displej a napájecí zdroj) systému ERS 1

14. Digitalizační a řídicí jednotka FT analyzátoru spektrometru NMR 2 kanály 12 b ADC (fs max. 300 kHz), 3 kanály 12 DAC, 32 digitálních vstupů a 32 digitálních výstupů, 3 jednotky do PC ISA (Stelar CZ).


15. Impedanční spektrometr pro měření komplexních impedancí v rozsahu 10 W – 10MW v kmitočtovém pásmu 10 Hz – 8 MHz. Přístroj spolupracuje s PC. (VUT Brno, Univ. Roskilde)

   Impedanční spektrometr ZMETR, číslicová jednotka (DSP a číslicová syntéza)
  Impedanční spektrometr ZMETR, analogová jednotka (vstupní obvody, kvadraturní detektor a ADC)

16. Digitalizační jednotka SADDA (16 kanálová 12b (14b) 100 kHz (80 kHz) AD převodník s proměnným zesílením, 1x 12b DA převod, 8x digit. výstup) pro PC (ISA). SW Lab View a SCOPEWIN (Delong Instruments, VUT Brno, MU Brno).


17. SCOPEWIN – SW pro archivaci, zpracování a analýzu digitalizovaných signálů. Zpracovává signály z desek výrobců National Instruments, ADVANTECH, Tedia a HAAL Elektro (SADDA).


18. SERVOSOFT , nastavovací a diagnostický PC program pro řídicí systémy servopohonů HAAL Elektro. Volně šiřitelný.


19. Tříkanálový teploměr a jednokanálový tlakoměr STERKON pro kalibraci parních sterilizátorů. Čidla teploty – termočlánek T,K, rozsah 0 – 150 °C, přesnost lepší než +/- 0.2 °C garantovaná certifikátem autorizovaného metrologického pracoviště.

   Pohled na přístroj STERKON.