Barum Continental s.r.o., Otrokovice, ČR

Buzuluk, a.s., Komárov u Hořovic, ČR

Delong Instruments a.s., Brno, ČR

IVAR a.s., Brno, ČR

Magneton a.s., Kroměříž, ČR

Matador a.s., Púchov, SK

Stelar CZ, s.r.o., Brno, ČR

UNIS spol. s r.o., Brno, ČR

ZPA Pečky, a.s., Pečky, ČR
   
  

VUT Brno, fakulta stavební, ústav vodních staveb, ČR

VUT Brno, fakulta strojní, ústav automatizace, ČR

MU Brno, lékařská fakulta, ústav fyziologie, ČR