Název a sídlo firmy:

HAAL Elektro, s.r.o.
Zeiberlichova 23
644 00 Brno

Kontaktní osoba:

Ing. Ivan Krejčí, CSc.
e-mail: ikrejci@haalik.cz
tel.: 541219719
mobil: 605449978

Historie:

1992 – Založení firmy HAAL, s.r.o. a její divize měřicí a regulační techniky,
2001 – Vytvoření samostatné firmy.