1.    Vývoj, výroba a servis elektronických zařízení pro měřicí
       a automatizační techniku pro průmysl a automobily (HW i SW).

2.    Vývoj a realizace laboratorních měřicích přístrojů a unikátních přístrojů
       pro základní výzkum (HW i SW).

3.    Konzultační a poradenská činnost.

4.    Řešení systémů zpracování signálů v reálném čase – aplikace signálových procesorů (HW i SW).

5.    Archivace, zpracování a analýza signálů – SW.

6.    Analýza a syntéza systémů automatického řízení.

7.    Řešení vědeckých úkolů ( s podporou GAČR) a spolupráce s vysokými školami.

8.    Publikace vědeckých výsledků.